Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

https://opencart1564.01.icop-demo.gr/image/data/pdf-test.pdf

1.Προσωπικά δεδομένα

Κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας και επιθυμώντας να ξεκινήσουμε μια συνεργασία ενδεχομένως να χρειαστεί να μας γνωστοποιήσετε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνσή σας. Στην περίπτωση που χρειαστεί να κοπεί τιμολόγιο προς την επιχείρησή σας θα χρειαστεί επίσης να μας γνωστοποιήσετε εκτός των προηγουμένως αναφερόμενων και το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τη δραστηριότητα. Η εταιρία Αφοι Καϊντατζή ο.ε διατηρεί απόλυτη εχεμύθεια  ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η Αφοι Καϊντατζή o.ε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Η Αφοι Καϊντατζή ο.ε επιφυλάσσεται του δικαιώματος  να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

2.Τροποποίηση όρων.

Η εταιρία Αφοι Καϊντατζή ο.ε διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους καθώς και τις προϋποθέσεις  χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ελεύθερα εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει τους καταναλωτές για τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα.

Αναφορικά με  τις τιμές που αναγράφονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της  Αφοι Καϊντατζή ο.ε  υπάρχει η δυνατότητα να αναπροσαρμοστούν  και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση . Δέσμευση των τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της.

Ευθύνη.

H Αφοι Καϊντατζή ο.ε δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους .Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3.Ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες ή δυσλειτουργία που τυχόν προκληθούν από:

α) Λάθος τοποθέτηση.

β) Κακή χρήση του προϊόντος.

γ) Λειτουργία σε υπερβολική υγρασία ή έκθεση του προϊόντας σε νερό.

δ) Καταπόνηση του προϊόντος κατά τη μεταφορά του προς τον πελάτη. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραλήπτη.

4.Ακυρώσεις παραγγελιών.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε το 2102924857 και αναλάβουμε  την ακύρωση της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Θα εξυπηρετηθείτε άμεσα και θα σας ενημερώσουμε  για όλες τις επιλογές σας.

Έπειτα από το πέρας των 20 ημερών από την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας και σε περίπτωση που δεν γίνει παραλαβή της εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, η παραγγελία σας αυτόματα ακυρώνεται (αφορά συνήθως παραγγελίες  οι οποίες αναγράφουν παραλαβή από το κατάστημα). Εφόσον επιθυμείτε ακόμη να παραλάβετε την παραγγελία σας έπειτα από το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου παραγγελία.

5.Επιστροφές.

Κάνοντας τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του καταστήματος πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή ελαττωματικά προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, είτε στην αποστολή. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης έχει την επιλογή είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, μετά την παραλαβή, να επιστρέψει το προϊόν, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Επισημαίνεται ότι τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 4 (τεσσάρων) ημερών τότε η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή και την αντικατάσταση. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. invoice, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη λιανικής πώλησης κ.ο.κ), και θα πρέπει απαραιτήτως να έχει προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.